Certifikáty

Zváračský certifikát podľa normy STN EN ISO 3834-2:2006
Zváračský certifikát podľa normy STN EN 15085-2
Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
Osvedčenie poskytovateľa údržby ŽKV
Certifikát subjektu zodpovedného za údržbu
České bezpečnostné osvedčenie časť B
České bezpečnostné osvedčenie časť B
Slovenské bezpoečnostné osvedčenie časť B
Maďarské bezpečnostné osvedčenie časť A+B
Maďarské bezpečnostné osvedčenie časť A+B
Maďarské bezpečnostné osvedčenie časť A+B
Európska železničná licencia
Európska železničná licencia
Politika kvality