Železničná preprava

Komplex Rail je držiteľom bezpečnostného osvedčenia na prevádzku nákladnej železničnej dopravy v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

Poskytovanie služieb železničnej prepravy je logickým vyústením našich snáh poskytovať zákazníkom čo najširšiu paletu služieb. Rozumieme vlakom po technickej stránke, náš personál má dlhoročnú prax v obore, sme schopní vlaky opraviť a preto vieme, že sme schopní zákazníkovi ponúknuť aj prepravu tovaru.